Νέα-Ανακονώσεις

Ενέργεια και Απασχόληση-Τοπικές λύσεις για νέες αλλαγές

Energy and Employability-Local Solutions for New Changes (2012-1-ES1-COM06-53492 7) Το έργο επικεντρώνεται  σε οικολογικά θέματα και στην απασχόληση. Μαθητές από όλα τα σχολειά θα συνεργαστούν ως μια «εικονική εταιρεία συμβούλων»,

Ανεκτικότητα ως Τέχνη της Ζωής

Ανεκτικότητα ως Τέχνη της Ζωής

TOLERANCE AS THE ART OF LIFE Comenius –Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις Αριθμός Σύμβασης 2009-SK1-COM06-00809 5 Σύμφωνα με το λεξικό η λέξη ανεκτικότητα προσδιορίζεται ως σεβασμό προς τις ξένες πεποιθήσεις, ξένες ιδέες,