Οι άνθρωποι

Οι άνθρωποι

Το διδακτικό προσωπικό μας είναι έμπειρο και καταρτισμένο. Άνθρωποι γνωστοί στα εκπαιδευτικά πράγματα του τόπου μας, με υψηλές σπουδές και μετεκπαιδεύσεις, στελεχώνουν εδώ και χρόνια, σταθερά, το ανθρώπινο δυναμικό του Αριστοτελείου.

Οι άνθρωποι αυτοί είναι το ζωντανό και ζωτικό κομμάτι του σχολείου μας. Με τη γνώση τους, με εμπειρία, με συνεχής επιμορφώσεις, με έργο συγγραφικό και σύγχρονα μέσα, οι καθηγητές μας καθοδηγούν τους μαθητές στη γνώση, στην καλλιέργεια, στην ολοκληρωμένη Παιδεία.

Μαζί τους τα στελέχη του διοικητικού προσωπικού, που διεκπεραιώνουν όλες τις εργασίες που κάνουν εύκολη και ευχάριστη τη σχολική ζωή.