Πρόσθετες Παροχές

Πρόσθετες Παροχές

Ένα σύγχρονο Σχολείο γνωρίζει πως ο ρόλος του δεν μπορεί και δεν πρέπει να εξαντλείται μόνο στο πρωινό μάθημα αλλά πρέπει να είναι πολυσύνθετος και πιο παραγωγικός.

Το «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ» προσπαθεί να δώσει στους μαθητές του να καταλάβουν, ότι είναι δίπλα τους σε οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί και παράλληλα να κάνει την παραμονή τους στο Σχολείο πιο ευχάριστη. Έτσι:

α) Δημιούργησε και λειτουργεί τα λεγόμενα club, όπου οι μαθητές του Γυμνασίου χωρισμένοι κατά ομάδες ασχολούνται δύο φορές την εβδομάδα με το άθλημα της αρεσκείας τους ή καλλιεργούν κάποιο χόμπυ τους (βλέπε αναλυτικά στην ενότητα δραστηριότητες)

β) Καθιέρωσε με μεγάλη επιτυχία το TEST ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ στο οποίο υποβάλλονται οι μαθητές της Α΄ Λυκείου σε συνεργασία με αναγνωρισμένη εταιρεία των Αθηνών. Τα αποτελέσματα του παραπάνω test δίνονται υπό μορφή πολυσέλιδου τεύχους ατομικά στον κάθε μαθητή και εκεί περιγράφεται ο χαρακτήρας του μαθητή καθώς επίσης οι κλίσεις ,οι δεξιότητές του και οι σχολές που του ταιριάζουν.

Όλα τα παραπάνω βοηθούν τα μέγιστα τον μαθητή στην σωστή επιλογή της κατεύθυνσης
που θα επιλέξει στην Β΄ Λυκείου
καθώς επίσης και στο επάγγελμα που θα επιλέξει.

γ) Συνεργάζεται μόνιμα με Ψυχολόγο που επισκέπτεται το Σχολείο σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και συνεργάζεται ατομικά με τους μαθητές ή ακόμα και με τους γονείς τους σε πολλά και ποικίλα θέματα που τους απασχολούν όπως θέματα εφηβείας, σχέσεων με τους γονείς, άγχους κλπ.

δ) Δίνει πλούσιο υλικό στους μαθητές για τα περισσότερα μαθήματα και πάντως για όλα τα βασικά με ασκήσεις διαφόρων τύπων και όλα σε φροντιστηριακό επίπεδο. Έτσι ο μαθητής δεν χρειάζεται να καταφύγει στην αγορά βοηθημάτων.

ε) Οι μαθητές του Σχολείου παίρνουν τα πτυχία των Ξένων Γλωσσών και τις πιστοποιήσεις της Πληροφορικής από το Σχολείο χωρίς να χρειαστεί να καταφεύγουν σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών ή Κέντρα Εκμάθησης Πληροφορικής.

στ) Τις ημέρες του Σαββάτου οι μαθητές του Λυκείου υποβάλλονται σε επαναληπτικά 3ωρα διαγωνίσματα τα ευεργετικά αποτελέσματα των οποίων είναι εντυπωσιακά.

ζ) Τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συναντήσουν τους καθηγητές τους στο Σχολείο για πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία οι ευεργετικές επιπτώσεις της οποίας είναι προφανείς. Η μεταφορά τους κατά τα απογεύματα προς και από το Σχολείο γίνεται με το λεωφορείο του Σχολείου.

Και όλα τα παραπάνω βέβαια χωρίς καμία επί πλέον χρέωση στα δίδακτρα.