Οι στόχοι - Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο

Οι στόχοι

Οι στόχοι

Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός πρωτευόντως χαρακτηρίζεται από τους στόχους του. Για το λόγο αυτό το σχολείο μας έχει θέσει σαφείς και υψηλούς στόχους για εμάς και για τους μαθητές μας.

  1. Παιδεία: καλλιέργεια ευρύτερη και όχι μόνον εκπαίδευση σε ειδικές και εξετασιοκεντρικές δεξιότητες.
  2. Ανθρωπιστική διάσταση: στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα ο μαθητής, η πνευματική, ψυχική και ηθική του καλλιέργεια. Φυσικά πάντα πρόθεσή μας είναι να οπλίσουμε τους μαθητές μας με γνώση και ψυχικό δυναμικό που θα βρει πρακτική εφαρμογή στη μελλοντική ζωή τους στην κοινωνία.
  3. Προσαρμοστική: γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είναι όλοι οι μαθητές ίδιοι. Καθένας έχει τις ανάγκες του, τις αδυναμίες και τα προτερήματά του. Στο Αριστοτέλειο φροντίζουμε να ακτινογραφούμε τα χαρακτηριστικά αυτά και να προσαρμόζουμε την εκπαιδευτική μας δράση σε αυτά.
  4. Σύγχρονη: είμαστε το πρώτο σχολείο της ελληνικής επαρχίας που τόλμησε να εφαρμόσει ψηφιοποιημένη διδασκαλία. Το γεγονός αυτό, μαζί με άλλες δράσεις μας, μαρτυρεί την αγάπη και την εξοικείωσή μας προς τις νέες τεχνολογίες. Εκπαιδεύουμε τους μαθητές μας στις δεξιότητες του 21ου αιώνα.
  5. Συνεργατική: δάσκαλος – μαθητής – γονέας. Οι τρεις κύριοι πυλώνες της Παιδείας, της Αγωγής, βρίσκονται σε άμεση και στενή συνεργασία στα πλαίσια της λειτουργίας του σχολείου μας. Μαζί θέτουμε τους στόχους, μαζί εργαζόμαστε για την επίτευξή τους, μαζί δουλεύουμε για να κάνουμε τον κόσμο γύρω μας λίγο καλύτερο.