Πληροφορική - Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο

Πληροφορική

Πληροφορική

Το σχολείο μας από την ίδρυση του εξασφάλισε συνεργασία με την εταιρία ICT EUROPE διαχειριστή στην Ελλάδα διεθνών πιστοποιητικών αποδεκτών από το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα από τον ΑΣΕΠ. Είναι Εξουσιοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο πιστοποίησης της Microsoft στον Νομό Σερρών. Η επιτυχία των μαθητών μας στις εξετάσεις είναι, απόδειξη της σοβαρής δουλειάς που γίνεται κατά την διάρκεια των μαθημάτων.

Τα μαθήματα πληροφορικής διεξάγονται στα δύο εργαστήρια πληροφορικής που είναι πρότυπες αίθουσες διδασκαλίας με τους ποιο σύγχρονους Η/Υ, εφοδιασμένο με εκτυπωτές, σαρωτή, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερα, διαδραστικό πίνακα και προβολικό.

Το πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής είναι το ακόλουθο:

Α’ τάξη Γυμνασίου

 • Ιστορία υπολογιστικών συστημάτων
 • Αρχιτεκτονική υπολογιστικών συστημάτων
 • Λειτουργικό σύστημα MS Windows
 • Κειμενογράφος MS Word
 • Στοιχεία επεξεργασίας εικόνας

B’ τάξη Γυμνασίου

 • Εισαγωγή και ανάλυση λογιστικών φύλλων
 • Λογιστικά φύλλα MS Excel XP
 • Στοιχεία επεξεργασίας video

Γ’ τάξη Γυμνασίου

 • Ιστορία διαδικτύου
 • Πρωτόκολλα ενσύρματων και ασύρματων δικτύων
 • Ηλεκτρονική αλληλογραφία
 • Πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας MS Outlook
 • Στοιχεία προγραμματισμού
 • Αναφορά στις σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού
 • Ανάπτυξη αλγορίθμων και προγραμμάτων με ψευδογλώσσα
 • Χρήση προγράμματος Γλώσσα

Στο τέλος κάθε σχολικού έτους διεξάγονται οι εξετάσεις πιστοποίησης για την εκάστοτε ενότητα. Τα πτυχία που δίδονται μετά την επιτυχή εξέταση εκτός του ότι αναγνωρίζονται από το Ελληνικό δημόσιο έχουν παγκόσμια αναγνώριση από όλα τα πανεπιστήμια και κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς του κόσμου.