Διοικητικό προσωπικό

Διοικητικό προσωπικό

Γραμματειακή υποστήριξη

       Τσακιρίδου Αθηνά

Υπεύθυνος λογιστηρίου

       Θεολόγου Κωνσταντίνος

Επιστάτης

       Παλάζης Σωκράτης

Υπεύθυνη κυλικείου

       Τζούλη  Ευγενία

Υπηρεσία καθαριότητας

       Γκόγκα Φωτεινή

       Γραμμένου     Καίτη