Οι καθηγητές των δραστηριοτήτων

Οι καθηγητές των δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες του σχολικού έτους 2020-21 δεν πραγματοποιούνται λόγο της πανδημίας και στη θέση αυτών γίνονται διάφορες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές παρουσιάσεις από το διδακτικό προσωπικό του σχολείου.