Δράσεις

Δράσεις

Η εκπαιδευτική και παιδαγωγική φιλοσοφία του Αριστοτέλειου Εκπαιδευτηρίου αναδύεται μέσα από τις Δράσεις του.

  • Αποστολή του σχολείου  μας είναι:
    να προσφέρει παιδεία ανωτάτου επιπέδου  και να καλλιεργεί στους μαθητές του εκείνες τις ικανότητες της ψυχής, του σώματος και του πνεύματος που είναι αναγκαίες για κάθε υπεύθυνο πολίτη της Ελλάδας και του κόσμου.
  • Στόχοι μας  είναι:
    να  ενισχύουμε και  να  εμπλουτίζουμε  τη  ροή των μαθημάτων του κανονικού ακαδημαϊκού προγράμματος με  την συνέργεια σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών
  • Έτσι  επιτυγχάνουμε:
    τον αρμονικό συνδυασμό της ανθρωπιστικής παιδείας με τη σύγχρονη τεχνολογία, την  απόκτηση δεξιοτήτων για την εμβάθυνση σε ειδικότερα γνωστικά πεδία, τον εμπλουτισμό σε εσωτερική καλλιέργεια και κυρίως την αφομοίωση από τους μαθητές μας πως η απόκτησης γνώσης είναι χαρά.