Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Στο Σχολείο λειτουργεί βιβλιοθήκη έντυπη και ψηφιακή, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με νέους τίτλους. Την οργάνωση και διαχείριση της έχει, ο φιλόλογος κ. Κυρανάκης Δημήτρης. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί δανειστικά προς τους μαθητές μας ιδιαίτερα κατά τις περιόδους των διακοπών. Μπορείτε  να λάβετε πληροφόρηση για το Υλικό της Έντυπης Βιβλιοθήκης μας πατώντας στις παρακάτω υπερσυνδέσεις.