Ενισχυτική Διδασκαλία - Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο

Ενισχυτική Διδασκαλία

Ενισχυτική Διδασκαλία

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ

Κάτω απ’ αυτό το νομικό καθεστώς και υπό το βάρος ενός εξεταστικού συστήματος, που μεταφέρει μέσα στο λύκειο το άγχος της προσπάθειας των παιδιών, για πρόσβαση στην τριτοβάθμια ανώτατη εκπαίδευση, το λύκειο περιορίζεται στο ρόλο του πολιορκητικού κριού των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Το δυστύχημα είναι ότι εξαιτίας του μεγάλου όγκου της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων, καθώς και του περιορισμένου διδακτικού χρόνου, τα περισσότερα λύκεια αδυνατούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά ακόμη και σ’ αυτό το ρόλο.

Έτσι η ελληνική κοινωνία έχει αποδεχτεί ότι η πρόσβαση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς εξωσχολική βοήθεια, δεν είναι δυνατή.

Το μονόδρομο αυτό έρχεται να σπάσει η ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση, που εφαρμόζεται στο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο. Η πρότασή μας αυτή, ανοίγει νέους ορίζοντες, ταράζει τα λιμνάζοντα νερά της παιδείας και παρεμβαίνει δυναμικά διαμορφώνοντας πρωτόγνωρες, συνθήκες διδακτικής αποτελεσματικότητας.

Ο βασικός στόχος είναι η εισαγωγή των μαθητών μας στα ΑΕΙ επιλογής τους, χωρίς καμία εξωσχολική βοήθεια ή άλλη οικονομική επιβάρυνση.

Μέσα από το διευρυμένο μας πρόγραμμα, με τις πρόσθετες ώρες διδακτικής στήριξης σ’ όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ο μαθητής φεύγει καθημερινά από το σχολείο έχοντας κατακτήσει υψηλότερα επίπεδα αυτενέργειας, έχοντας κερδίσει με σιγουριά τη νέα γνώση, έχοντας κάνει ένα ακόμη βήμα προς την επιτυχία και ικανός να συνεχίσει το διάβασμά του στο σπίτι.

Το σημαντικότερο όμως είναι, πως όλα αυτά γίνονται εφικτά, κάτω από ένα πρόγραμμα που είναι ταυτόχρονα αποτελεσματικό αλλά και ανθρώπινο, καθώς:

Αξιοποιεί ουσιαστικά τις ώρες που ο μαθητής βρίσκεται στο σχολείο και οι οποίες είναι συμβατές με το βιολογικό ωράριο του ανθρώπου.

Δεν απαιτεί εξωσχολική βοήθεια, καθώς κάθε δυσκολία του μαθητή, που πιθανόν να εμφανιστεί στη πορεία, εντοπίζεται άμεσα και φροντίζεται αποτελεσματικά, μέσα στο σχολείο, αξιοποιώντας τις καθημερινές ώρες πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

Οι επιπλέον αυτές ώρες, που διπλασιάζουν σχεδόν το διδακτικό χρόνο των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων.

Τα τμήματα αυτά λειτουργούν συνεκτικά, καθώς τα μέλη τους έχουν διδαχτεί την ίδια ύλη, κινούνται με ταυτόσημη πορεία, αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, έχουν κοινούς στόχους.

Οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων της πρόσθετης διδακτικής στήριξης είναι οι ίδιοι που διδάσκουν καθημερινά το μάθημα και μέσα από το κανονικό πρόγραμμα στην τάξη, γνωρίζουν ακριβώς που έχει φθάσει η ύλη, γνωρίζουν τους μαθητές τους και τις δυνατότητές τους, τις απορίες τους και τις αδυναμίες τους. Έτσι μπορούν να επικεντρωθούν σ’ αυτά που έχουν ανάγκη καλύπτοντας με διδακτική αποτελεσματικότητα τους κοινούς στόχους της ομάδας.

Τέλος αξιοποιείται το πρωί του Σαββάτου για τη διενέργεια συχνών διαγωνισμάτων, που εξοικειώνουν τους μαθητές με τις συνθήκες των πανελλαδικών εξετάσεων και βοηθούν στην ουσιαστική καταγραφή των αδυναμιών τους.

Μέσα από το μοναδικό αυτό συνδυασμό κανονικού προγράμματος και πρόσθετης διδακτικής στήριξης δημιουργείται ένα πραγματικά ανθρώπινο κλίμα εργασίας και συνεργασίας.

Εξοικονομείται χρόνος στο σπίτι, ώστε ο μαθητής να επεξεργαστεί τις γνώσεις που κέρδισε στο σχολείο, να αυτενεργήσει και έτσι να αφομοιώσει απόλυτα την ύλη.

Προσφέρονται στο νέο άνθρωπο καλύτερα χρονικά περιθώρια για μια ισορροπημένη κοινωνική ζωή.

Τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συναντήσουν τους καθηγητές τους στο Σχολείο για πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία οι ευεργετικές επιπτώσεις της οποίας είναι προφανείς. Η μεταφορά τους κατά τα απογεύματα προς και από το Σχολείο γίνεται με το λεωφορείο του Σχολείου.

Αναρωτηθείτε ποιος έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας στις εξετάσεις; Ο κατάκοπος, αγχωμένος παραζαλισμένος νέος, που παλεύει το βράδυ να μπαλώσει ότι δεν έμαθε το πρωί ή ο ισορροπημένος, καλά καταρτισμένος μαθητής, έμπειρος στις συνθήκες των εξετάσεων, που προετοιμάζεται κατάλληλα μέσα σ’ ένα κλίμα καλής συνεργασίας και συνεχούς φροντίδας;

Το αποτελεσματικό μας πρόγραμμα ενισχύεται ακόμη περισσότερο καθώς:

  • Διδάσκουν σ’ αυτό έμπειροι καθηγητές που δεν επαναπαύονται στην πολύχρονη πείρα τους και επιμορφώνονται συνεχώς.
  • Οι εκπαιδευτικοί μας καθοδηγούνται, ελέγχονται και επιμορφώνονται από καταξιωμένους επιστημονικούς επόπτες κλάδων.
  • Παρέχονται στους μαθητές για όλα τα μαθήματα, πλήρεις επιμελημένες σημειώσεις, με αναλυτικά παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις, που καθοδηγούν γρήγορα κι αποτελεσματικά τους μαθητές στις επαναλήψεις τους.
  • Το ωρολόγιο πρόγραμμα σχεδιάζεται με γνώμονα το συμφέρον και τις ανάγκες των μαθητών κι όχι την εξυπηρέτηση των καθηγητών και τηρείται με ευλάβεια.
  • Η εξεταστέα ύλη σ’ όλα τα μαθήματα ολοκληρώνεται μεστά και έγκαιρα, πολύ νωρίτερα από τις εξετάσεις, ώστε να υπάρχει άνεση χρόνου για ουσιαστικές επαναλήψεις.
  • Οι αδυναμίες των μαθητών διαπιστώνονται άμεσα και αντιμετωπίζονται μέσα από εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
  • Οι σύγχρονες κτιριακές μας εγκαταστάσεις και η υλικοτεχνική μας υποδομή σε μέσα αισθητοποίησης, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, οδηγούν τους μαθητές μας στην αβίαστη κατάκτηση της γνώσης σ’ ένα ευχάριστο, άνετο και δημιουργικό περιβάλλον.
  • Ο επαγγελματικός προσανατολισμός μέσα από τη χρήση ψυχομετρικών τεστ, αποκτά προεκτάσεις που συνδυάζουν τις δεξιότητες, ικανότητες, κλίσεις και ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή, με τις απαιτήσεις των επαγγελμάτων και στη συνέχεια του προσφέρουν όλες τις σχετικές με τα επαγγέλματα αυτά πληροφορίες. Ο μαθητής έτσι γίνεται ικανός να κάνει τη σωστή για τον ίδιο επαγγελματική επιλογή.
  • Η σχολική μας ψυχολόγος βρίσκεται δίπλα στα παιδιά, για να τα στηρίζει ψυχολογικά στον αγώνα τους, να καθησυχάζει τις εφηβικές τους ανησυχίες, να επιλύει τα προσωπικά τους προβλήματα και να διαλύει τα άγχη τους.