Ξένες Γλώσσες

Ξένες Γλώσσες

Ένας από τους πιο φιλόδοξους στόχους του Σχολείου ήταν η σωστή εκμάθηση των Ξένων Γλωσσών και όχι η τυπική παρουσία τους στο πρόγραμμα.

Πως θα μπορούσε να γίνει αυτό;

Ε, λοιπόν στην πραγματικότητα μέσα στο Σχολείο αυτή τη στιγμή λειτουργεί ένα Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών, στο οποίο διδάσκουν καθηγήτριες με εμπειρία φροντιστηριακή και ιδιαίτερα στον τομέα των πτυχίων.

Έτσι οι μαθητές μας παράλληλα με τα μαθήματά τους διδάσκονται και την Ξένη Γλώσσα και παίρνουν το πτυχίο τους από το Σχολείο.

Αγγικά:

Οι μαθητές μας μέχρι την Α΄ Λυκείου έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν το PROFICIENCY.

Για να το πετύχουμε αυτό η κάθε τάξη χωρίζεται σε επίπεδα ανάλογα με τις γνώσεις και τους στόχους των μαθητών.

Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου δίνουν στις αρχές Σεπτεμβρίου ένα κατατακτήριο test και ανάλογα με την επίδοσή τους κατατάσσονται στο αντίστοιχο επίπεδο.

Γαλλικά – Γερμανικά:

Το κάθε τμήμα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της β΄ Ξένης Γλώσσας χωρίζεται στα δύο. Στους μαθητές που παρακολουθούν Γαλλικά και σ’αυτούς που παρακολουθούν Γερμανικά.

Ξεκινώντας στην Α΄ Γυμνασίου από το επίπεδο μηδέν καταλήγουμε στην Α΄Λυκείου να δίνουμε στους μαθητές το πτυχίο Zertificat, ενώ στα Γαλλικά φτάνουμε στο πτυχίο Β1.

English Summer Club:

Το Σχολείο μας κάθε καλοκαίρι συνεργαζόμενο με το Πρακτορείο Study Tours των Αθηνών δίνει την δυνατότητα στους μαθητές του να επισκεφτούν την Αγγλία και να συνδυάσουν τον τουρισμό με την εξάσκηση στην Αγγλική Γλώσσα με παραμονή 10 ημερών σε Αγγλικά Κολέγια που εμείς επιλέγουμε.