Ενέργεια και Απασχόληση-Τοπικές λύσεις για νέες αλλαγές

Energy and Employability-Local Solutions for New Changes (2012-1-ES1-COM06-53492 7) Το έργο επικεντρώνεται  σε οικολογικά θέματα και στην απασχόληση. Μαθητές από όλα τα σχολειά θα συνεργαστούν ως μια «εικονική εταιρεία συμβούλων»,