Επίσκεψη στη Γερμανία

Μπορείτε να δείτε παρακάτω βίντεο από την επίσκεψη στη Γερμανία στα πλαίσια του προγράμματος “Ενέργεια και Επαγγελματική Αποκατάσταση” (EnergyandEmployability).