Θέματα και Απαντήσεις Πανελληνίων 2013

 

Ημερήσια

ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (Ομάδα Β)

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17 – 5

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.)

ΔΕΥΤΕΡΑ

20 – 5

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  (Γ.Π.)

ΦΥΣΙΚΗ  (Γ.Π.)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Γ.Π.)

ΙΣΤΟΡΙΑ  (Γ.Π.)

ΤΕΤΑΡΤΗ

22 – 5

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΦΥΣΙΚΗ (Κατεύθυνσης)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

24 – 5

ΙΣΤΟΡΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κατεύθυνσης)

ΔΕΥΤΕΡΑ

27 – 5

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Κατεύθυνσης)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Κατεύθυνσης)

ΤΕΤΑΡΤΗ

29 – 5

ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Κατεύθυνσης)

ΧΗΜΕΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Κατεύθυνσης)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

31 – 5

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Επιλογής)

 

                       

Ημερήσια (Επαναλληπτικές)

ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (Ομάδα Β)

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

8 – 6

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.)

ΔΕΥΤΕΡΑ

10 – 6

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γ.Π.)

ΦΥΣΙΚΗ (Γ.Π.)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Γ.Π.)

ΙΣΤΟΡΙΑ (Γ.Π.)

ΤΡΙΤΗ

11 – 6

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΦΥΣΙΚΗ (Κατεύθυνσης)

ΤΕΤΑΡΤΗ

12 – 6

ΙΣΤΟΡΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κατεύθυνσης)

ΠΕΜΠΤΗ

13 – 6

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Κατεύθυνσης)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Κατεύθυνσης)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14 – 6

ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Κατεύθυνσης)

ΧΗΜΕΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ (Κατεύθυνσης)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Κατεύθυνσης)

ΣΑΒΒΑΤΟ

15 – 6

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Επιλογής)