Βάσεις εισαγωγής 2013

Βάσεις εισαγωγής 2013

1. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ & ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ. Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 90% Εσπερινά Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 90% Ημερήσια Γενικά Λύκεια,

Θέματα και Απαντήσεις Πανελληνίων 2013

  Ημερήσια ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 - 5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.) ΔΕΥΤΕΡΑ 20 - 5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ  (Γ.Π.) ΦΥΣΙΚΗ  (Γ.Π.) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Γ.Π.) ΙΣΤΟΡΙΑ  (Γ.Π.)