Νέα-Ανακονώσεις

Εργασίες μαθητών

                              ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015 και  στα πλαίσια του διδακτικού αντικειμένου ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, το τμήμα Α2 της Α’ Γυμνασίου , ασχολήθηκε με

Η σημασία της μουσικής στη ζωή του ανθρώπου

Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας (Project), για το σχολικό έτος 2014-2015, οι μαθητές της Α΄ Λυκείου του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών ασχολήθηκαν, έχοντας ως θέμα έρευνας και μελέτης, με τη διαχρονική