Η σημασία της μουσικής στη ζωή του ανθρώπου

Η σημασία της μουσικής στη ζωή του ανθρώπου

Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας (Project), για το σχολικό έτος 2014-2015, οι μαθητές της Α΄ Λυκείου του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών ασχολήθηκαν, έχοντας ως θέμα έρευνας και μελέτης, με τη διαχρονική