Η σημασία της μουσικής στη ζωή του ανθρώπου

Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας (Project), για το σχολικό έτος 2014-2015, οι μαθητές της Α΄ Λυκείου του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών ασχολήθηκαν, έχοντας ως θέμα έρευνας και μελέτης, με τη διαχρονική αξία της Μουσικής τέχνης σε όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου.

Η Μουσική θεωρείται η πρώτη των τεχνών, η γένεση της οποίας ανάγεται στην προϊστορική περίοδο, αποτελώντας την αφετηρία τόσο για την καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία μέσω την ηχητικών συνδυασμών, όσο και για την απαρχή της γλώσσας. Η σημασία της είναι εξέχουσα, σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης, καλύπτοντας την ανάγκη του ανθρώπου να εκφράσει με τους ήχους, σκέψεις, συναισθήματα και ψυχικές καταστάσεις.

Αυτή η θεματική επιλογή των μαθητών της Α’ Λυκείου για την ερευνητική εργασία (project) τους έδωσε τη δυνατότητα:

  • να γνωρίσουν τη διαχρονική πορεία της καλλιτεχνικής μουσικής έκφρασης, από την αρχαιότητα ως την σύγχρονη εποχή.

  • να συνειδητοποιήσουν την επίδρασή της σε όλες τις εκφάνσεις των καθημερινών εμπειριών ως μορφή έκφρασης, τόσο σε ευχάριστες όσο και σε δυσάρεστες περιπτώσεις.

  • να αναζητήσουν την επιρροή της στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου, αλλά και της ψυχικής και διανοητικής ολοκλήρωσης και ισορροπίας.

  • να αναδείξουν και άλλες λειτουργίες/εφαρμογές της: στην πολιτική, στις επιστήμες (μαθηματικά, ιατρική)

  • και, τέλος, την πανανθρώπινη διάστασή της, ως στοιχείο ενωτικό μεταξύ των λαών.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές χωρίστηκαν  στις παρακάτω ομάδες, καθεμιά από τις οποίες κάλυψε και το αντίστοιχο ερευνητικό ερώτημα:

  • Η μουσική στην αρχαιότητα (Ελλάδα- άλλοι λαοί).

  • Η σχέση της μουσικής με άλλους επιστημονικούς τομείς.

 

Οι λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας

Η διαχρονικότητα της μουσικής την καθιστά αξία πολιτισμική, που αποτελεί ταυτόχρονα φορέα και δημιουργό προτύπων και ιδεών ηθικής και πνευματικής υφής. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως απαραίτητα εφόδια για τη νέα γενιά, σε μια εποχή πολύπλευρης κρίσης, όπως η σημερινή. Εξάλλου, η παιδαγωγική της δύναμη μπορεί να συμβάλλει θετικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή, ασκώντας παράλληλα και τον προβληματισμό του, σχετικά με ζητήματα κοινωνικά, πολιτικά, ηθικά, ιστορικά.

Η μουσική αποτελεί, επιπλέον, έναν τομέα με τον οποίο οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι, αποτελώντας ευχάριστη ενασχόληση γι’ αυτούς στον ελεύθερο χρόνο τους. Έτσι, το ενδιαφέρον τους, και στη διάρκεια της επιλογής του θέματος, υπήρξε έντονο, στοιχείο που συνετέλεσε στην οργανωμένη και συντονισμένη εκπόνηση της εργασίας.

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γαϊτάνη Ελένη,  Κυρανάκης Δημήτριος