Εργασίες μαθητών

 

                            ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015 και  στα πλαίσια του διδακτικού αντικειμένου ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, το τμήμα Α2 της Α’ Γυμνασίου , ασχολήθηκε με το θέμα «ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ» από το επιστημονικό πεδίο «ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ», με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Μπότσιο Δημήτρη (ΠΕ11).

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 4 4μελείς ομάδες και κάθε ομάδα ασχολήθηκε με το δικό της υπόθεμα.

Η αναγκαιότητα για ψυχική υγεία, ευεξία, επίτευξη και διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας και υγείας των παιδιών, έδωσε αφορμή για την ενασχόληση με το θέμα αυτό.

Οι μαθητές αξιολογήθηκαν, με βάση τη συμμετοχή και τη συμβολή τους στη συνολική εργασία που παράχθηκε από την ομάδα τους.

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ

DREAM TEAM

 

 

ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΙ

 

ΜΕΘΥΣΤΑΚΕΣ