Εργασίες μαθητών

Εργασίες μαθητών

                              ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015 και  στα πλαίσια του διδακτικού αντικειμένου ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, το τμήμα Α2 της Α’ Γυμνασίου , ασχολήθηκε με