Σταυροφορίες

Πειρατείες

  [gallery link="file" ids="15265,15266,15267,15268,15269,15270,15271,15272,15273,15274,15275,15276,15277,15278,15279,15280,15281,15282,15283,15284,15285,15286,15287,15288,15289,15290,15291"]  

Βυζάντιο

Η βυζαντινή διπλωματία Στον Μεσαίωνα δεν υπήρχαν πρεσβευτές και κάθε διακρατικό ζήτημα ρυθμιζόταν με ευκαιριακή αποστολή πρέσβεων. Η διπλωματία στο Βυζάντιο, για να είναι ασφαλές  το κράτος, χρησιμοποιούσε τα εξής

Ιστορία και Mάθηση

Έχοντας ως αποστολή του τη διαμόρφωση ανθρώπων με άρτια πνευματική συγκρότηση και υψηλό ήθος,το σχολείο μας   δίνει  ιδιαίτερη  έμφαση  στο μάθημα της ιστορίας καθώς  η  γνώση του παρελθόντος  προστατεύει από