Βυζάντιο

Βυζάντιο

Η βυζαντινή διπλωματία Στον Μεσαίωνα δεν υπήρχαν πρεσβευτές και κάθε διακρατικό ζήτημα ρυθμιζόταν με ευκαιριακή αποστολή πρέσβεων. Η διπλωματία στο Βυζάντιο, για να είναι ασφαλές  το κράτος, χρησιμοποιούσε τα εξής