Βυζάντιο

Η βυζαντινή διπλωματία

Στον Μεσαίωνα δεν υπήρχαν πρεσβευτές και κάθε διακρατικό ζήτημα ρυθμιζόταν με ευκαιριακή αποστολή πρέσβεων.

Η διπλωματία στο Βυζάντιο, για να είναι ασφαλές  το κράτος, χρησιμοποιούσε τα εξής μέσα:

α) χορηγίες (χρήματα, δώρα κλπ)

β) σύναψη συμμαχιών, γάμοι

γ) εκχριστιανισμός

Ο αυτοκράτορας ασχολιόταν με εξωτερική πολιτική και ο λογοθέτης του δρόμου ήταν ο στενός συνεργάτης του

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ 

ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΕΩΝ 

 

Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων επηρέασε την πολιτική και πολιτισμική τους εξέλιξη.

 Ο Συμεών, διάδοχος του Βόρη

 1. μετέφερε την πρωτεύουσα από την Πλίσκα στην Πρεσλάβα

2. η νέα πρωτεύουσα διακοσμήθηκε με μεγαλοπρεπή κτίρια

3. ενθαρρύνθηκε η μετάφραση έργων της βυζαντινής λογοτεχνίας

4. η παλαιοσλαβική εκκλησιαστική λογοτεχνία γνώρισε την πρώτη ακμή της

5. απέβλεπε στη δημιουργία μιας βουλγαροβυζαντινής αυτοκρατορίας με αυτοκράτορα τον ίδιο (χάνος=βασιλεύς)

6. αποτύχεις επίθεση στα τείχη της Κωνσταντινούπολης (913)

Αυτοαναγορεύεται αργότερα Βασιλεύς των Βουλγάρων και Ρωμαίων. Οι Βυζαντινοί όμως δεν του αναγνώρισαν ποτέ τον τίτλο του βασιλέως.

Οι σχέσεις με τους Ρώσους

  1. 1) ανέπτυξαν σχέσεις εμπορικές
  2. 2) η επίσκεψη της ηγεμονίδα του Κιέβου Όλγας στην Κωνσταντινούπολη (957) συνέβαλε στον δεύτερο εκχριστιανισμό των Ρώσων
  3. 3) ο ηγεμόνας των Ρώσων Βλαδίμηρος ασπάζεται τον χριστιανισμό (τέλη 10ου αιώνα)και νυμφεύεται την αδερφή του Βασίλειου Β’ 
  • η Ρωσία διεθνές κύρος
  • η διάδοση της Ορθοδοξίας και του βυζαντινού πολιτισμού
  • εισήχθησαν στη Ρωσία στοιχεία κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης