Ιστορία και Mάθηση

Έχοντας ως αποστολή του τη διαμόρφωση ανθρώπων με άρτια πνευματική συγκρότηση και υψηλό ήθος,το σχολείο μας   δίνει  ιδιαίτερη  έμφαση  στο μάθημα της ιστορίας καθώς  η  γνώση του παρελθόντος  προστατεύει από  τα  λάθη του  παρόντος.

Το μάθημα της ιστορίας  στο Αριστοτέλειο  Εκπαιδευτήριο  γίνεται  το πιο ενδιαφέρον  μάθημα.  Παρακολουθείστε  στα  video  που ακολουθούν  πόσο  ευχάριστη και  ενδιαφέρουσα  γίνεται  η   αφομοίωση της  ύλης .

Η  υπεύθυνη  καθηγήτρια 

Άννα  Σαϊνατούδη