Αντιρατσιστική Εβδομάδα Δράσης

Αντιρατσιστική Εβδομάδα Δράσης

Το σχολείο μας συμμετείχε στην Αντιρατσιστική Εβδομάδα Ποδοσφαίρου από τις 17-31 Οκτωβρίου 2012. Την εκδήλωση για το Νομό Σερρών διοργάνωσε ο Όμιλος Σερρών για UNESCO. Οι μαθητές που σχημάτισαν την

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο συμμετέχει στα πιο κάτω εκπαιδευτικά προγράμματα: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius Πρόγραμμα eTwinning Πρόγραμμα Εταιρικών Σχολείων UNESCO (Associated schools of UNESCO) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η UNESCO; Ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο.

Τα σύγχρονα σχολεία καλούνται να βοηθήσουν τους νέους να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την προσωπική τους βελτίωση, την μελλοντική τους απασχόληση και τη συμμετοχή τους στη κοινωνία ως ενεργοί

Ενέργεια και Απασχόληση-Τοπικές λύσεις για νέες αλλαγές

Energy and Employability-Local Solutions for New Changes (2012-1-ES1-COM06-53492 7) Το έργο επικεντρώνεται  σε οικολογικά θέματα και στην απασχόληση. Μαθητές από όλα τα σχολειά θα συνεργαστούν ως μια «εικονική εταιρεία συμβούλων»,