Νέα-Ανακονώσεις

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο συμμετέχει στα πιο κάτω εκπαιδευτικά προγράμματα: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius Πρόγραμμα eTwinning Πρόγραμμα Εταιρικών Σχολείων UNESCO (Associated schools of UNESCO) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η UNESCO; Ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο.

Τα σύγχρονα σχολεία καλούνται να βοηθήσουν τους νέους να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την προσωπική τους βελτίωση, την μελλοντική τους απασχόληση και τη συμμετοχή τους στη κοινωνία ως ενεργοί