Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο συμμετέχει στα πιο κάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η UNESCO;

Ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO – United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) ιδρύθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1945. Επιδίωξη αυτού του εξειδικευμένου Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών δεν είναι μόνον η οικοδόμηση σχολείων σε κατεστραμμένες χώρες ή η δημοσίευση επιστημονικών ανακαλύψεων. Η Εκπαίδευση, οι Κοινωνικές και Φυσικές Επιστήμες, ο Πολιτισμός και η Επικοινωνία είναι οχήματα για έναν πολύ πιο φιλόδοξο στόχο: την εγκαθίδρυση της ειρήνης μεταξύ των ανθρώπων.

Η UNESCO αγωνίζεται για να δημιουργήσει συνθήκες για έναν ειλικρινή διάλογο που θα βασίζεται στο σεβασμό των κοινών αξιών και των ιδεωδών όλων των πολιτισμών. Ο κόσμος απαιτεί άμεσα παγκόσμια οράματα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα βασίζεται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον αμοιβαίο σεβασμό και την εξάλειψη της φτώχειας. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν τον πυρήνα της αποστολής και των δραστηριοτήτων της UNESCO.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ UNESCO (ASPNET)

Tο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων (ASPnet) ιδρύθηκε το 1953 και είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο σε 177 χώρες με 8.000 περίπου εκπαιδευτικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων νηπιαγωγείων, σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και ινστιτούτων επιμόρφωσης καθηγητών), τα οποία εργάζονται για την υποστήριξη της ποιοτικής εκπαίδευσης στην πράξη. Εντάσσεται στο μεγαλύτερο Πρόγραμμα της UNESCO «Εκπαίδευση για Όλους (EFA)» . Συντονίζεται από το Διεθνή Συντονιστή σε επίπεδο UNESCO ενώ αντίστοιχα υπάρχει ένας Εθνικός Συντονιστής σε κάθε χώρα.

Οι Εθνικές Επιτροπές UNESCO και τα Υπουργεία Παιδείας ιδρύουν εθνικό δίκτυο σχολείων, τα οποία ενδιαφέρονται να διεξάγουν δραστηριότητες με στόχο τη βελτίωση της ποιοτικής εκπαίδευσης, ειδικότερα την ηθική, πολιτιστική και διεθνή διάσταση. Αυτό το δίκτυο σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής στη διάχυση της πληροφόρησης των αποτελεσμάτων που αποκτήθηκαν έτσι ώστε και άλλα σχολεία της χώρας να διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο των ASPnet η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO έχει αναπτύξει ένα δίκτυο το οποίο αριθμεί σήμερα 3 νηπιαγωγεία, 34 δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελληνική επικράτεια, 64 γυμνάσια, 39 λύκεια και 8 ΤΕΕ, δηλ. συνολικά 148 εκπαιδευτικές μονάδες διαφόρων βαθμίδων.

Tα Συνεργαζόμενα Σχολεία δεσμεύονται να προωθήσουν τα ιδανικά της UNESCO υλοποιώντας πιλοτικά προγράμματα, που στόχο έχουν να καταστήσουν τους νέους ανθρώπους ικανούς ν’ αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά της προκλήσεις ενός περίπλοκου και συνεχώς αναπτυσσομένου κόσμου. Το καινούργιο Πλάνο Δράσης και Στρατηγικής του ASPnet (2004-2009) δίνει έμφαση σε τέσσερεις πυλώνες για τον 21ο αιώνα (μάθηση για γνώση, μάθηση για δράση, μάθηση για επιβίωση, μάθηση για συνύπαρξη) και προωθεί την ποιοτική εκπαίδευση σύμφωνα με το Πλαίσιο Δράσης του Dakar. Δάσκαλοι και μαθητές του ASPnet έχουν πολλές ευκαιρίες για συνεργασία εκτός των ορίων της τάξης τους με στόχο την ανάπτυξη καινοτομικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, μεθόδων και υλικών. Το ASPnet υλοποιεί δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Παγκόσμιες Ανησυχίες και ο Ρόλος του Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών

Ειρήνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα (Unesco> Education> Peace and Human Rights Education)

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Unesco> Education> Cultural and Linguistic Diversity in Education)

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Unesco> Education> United Nations Decade of Education for Sustainable Development)

Από το σχολικό έτος 2011-2012 έχουμε την τιμή και τη χαρά το σχολείο μας να ανήκει στο δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων της Unesco. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα προωθήσουμε πιλοτικά προγράμματα και καινοτόμες πρακτικές που στοχεύουν στην βελτίωση της εκπαίδευσης, καθώς και στην προώθηση των στόχων της Unesco, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.