Στο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο κρατάμε τις υποσχέσεις μας!

Στις 12 Μαΐου 2022 διεξήχθησαν στην αίθουσα πληροφορικής του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου Πληροφορικής.

Έλαβαν μέρος ενενηνταδύο (92) εξεταζόμενοι και επέτυχαν οι ογδονταοχτώ (88). (ποσοστό επιτυχίας 96%).

Ειδικότερα:

  • 8 μαθητές μας πέτυχαν την απόλυτη βαθμολογία 100%
  • 37 βαθμολογίες πάνω από 90%
  • μέσος όρος βαθμολογίας 88%

Συγχαίρουμε:

  • τους μαθητές μας για την επιτυχία τους
  • την εκπαιδευτικό της πληροφορικής κ. Έλενα Καρβούνη για την άριστη προετοιμασία των μαθητών της