Νέα-Ανακοινώσεις

Στο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο κρατάμε τις υποσχέσεις μας!

Στο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο κρατάμε τις υποσχέσεις μας!

Στις 12 Μαΐου 2022 διεξήχθησαν στην αίθουσα πληροφορικής του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου Πληροφορικής. Έλαβαν μέρος ενενηνταδύο (92) εξεταζόμενοι και επέτυχαν οι ογδονταοχτώ (88). (ποσοστό