Το Αριστοτέλειο επιβραβεύει τους Άριστους

Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών, από το 2004 (έτος ίδρυσης), με την πολυετή προσφορά του στο χώρο της παιδείας και έχοντας ως γνώμονα την άμιλλα να θεωρείται το οξυγόνο της εκπαίδευσης και κινητήρια δύναμη κάθε εκπαιδευτικής προσπάθειας, υλοποιεί κάθε χρόνο δύο προγράμματα χορήγησης υποτροφιών, με σκοπό την καλλιέργεια του δημιουργικού συναγωνισμού και την επιβράβευση των προσπαθειών των μαθητών.

Για τον λόγο αυτό  απονέμει κάθε σχολικό έτος σε μαθητές:

(Α)  της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού τρεις (3) υποτροφίες «Υψηλής Ακαδημαϊκής Επίδοσης», με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση σε γραπτές εξετάσεις του διαγωνισμού υποτροφιών, ο οποίος θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Οι ενότητες εξέτασης του διαγωνισμού είναι:

Νεοελληνική γλώσσα

Μαθηματικά

Ως εξεταστέα ύλη ορίζεται η διδαχθείσα στις Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού.

Η συνολική διάρκεια της εξέτασης και για τις δύο ενότητες είναι 120 λεπτά.

Δεν  επιδέχονται επανεξέταση ή αναθεώρηση τα γραπτά των υποψηφίων.

Επιτυχόντες θεωρούνται οι τρείς πρώτοι, κατά σειρά επιτυχίας, εφόσον συγκεντρώσουν μέσο όρο και στα δύο μαθήματα την υψηλότερη βαθμολογία του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας για μια θέση η υποτροφία χορηγείται σε όλους τους ισοβαθμήσαντες.

Η διάρκεια της κάθε υποτροφίας ισχύει για όλη τη σχολική βαθμίδα και η παρεχόμενη έκπτωση στα ετήσια δίδακτρα ορίζεται:

100% για τον 1ο επιτυχόντα

70% για τον 2ο επιτυχόντα

40% για τον 3ο επιτυχόντα

Η διατήρηση της υποτροφίας ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο κάθε επιτυχών προάγεται στην επόμενη τάξη με γενικό μέσο όρο 19 και άνω και επιδεικνύει άριστη συμπεριφορά.

(Β) όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου υποτροφίες «Δεξιοτήτων», με αποδεδειγμένες αθλητικές, πολιτιστικές ή μαθητικές διακρίσεις, οι οποίες χορηγούνται ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.

Η διάρκεια της κάθε υποτροφίας θα ισχύει για τα επόμενα έτη φοίτησης της συγκεκριμένης σχολικής βαθμίδας, εφόσον ο μαθητής συνεχίσει να πληροί τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες έγινε δεκτός στο σχολείο. Το ύψος αυτής θα είναι έκπτωση 40% στα δίδακτρα του κάθε σχολικού έτους.

Ειδικότερα, οι «Αθλητικές Υποτροφίες» χορηγούνται κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Υποτροφιών, και απονέμονται με βάση τον συνδυασμό αθλητικών διακρίσεων, συστάσεων Αθλητικών Συλλόγων και οικονομικών – κοινωνικών κριτηρίων.

Για τις λοιπές δεξιότητες θα πρέπει να υπάρχει μία τουλάχιστον πανελλήνια διάκριση.

Η επιλογή των υποτροφιών «Δεξιοτήτων», για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου, θα γίνει μετά το πέρας της επιλογής των υποτροφιών «Υψηλής Ακαδημαϊκής Επίδοσης».

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία κατηγορία υποτροφιών, εφόσον  πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.