Προκήρυξη Διαγωνισμού Υποτροφιών «Υψηλής Ακαδημαϊκής Επίδοσης» και «Δεξιοτήτων» για μαθητές που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση δύο κατηγοριών υποτροφιών για το σχολικό έτος 2021 – 2022, με σκοπό την καλλιέργεια της δημιουργικής άμιλλας και την επιβράβευση των προσπαθειών των μαθητών.

Για τον λόγο αυτό  θα απονείμει για το σχολικό έτος 2022 – 2023 σε μαθητές:

(Α)  της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού τρεις (3) υποτροφίες «Υψηλής Ακαδημαϊκής Επίδοσης» με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση σε γραπτές εξετάσεις του διαγωνισμού υποτροφιών, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Οι ενότητες εξέτασης του Διαγωνισμού θα είναι:

  • Νεοελληνική γλώσσα
  • Μαθηματικά

Ως εξεταστέα ύλη ορίζεται η διδαχθείσα στις Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού.

Η συνολική διάρκεια της εξέτασης και για τις δύο ενότητες θα είναι 120 λεπτά.

Δεν  επιδέχονται επανεξέταση ή αναθεώρηση τα γραπτά των υποψηφίων.

Επιτυχόντες στις εξετάσεις θα θεωρούνται οι τρείς πρώτοι, κατά σειρά επιτυχίας, εφόσον   συγκεντρώσουν μέσο όρο και στα δύο μαθήματα την υψηλότερη βαθμολογία του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας για μια θέση η υποτροφία χορηγείται σε όλους τους ισοβαθμήσαντες.

Η διατήρηση της υποτροφίας θα ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο κάθε επιτυχών θα προάγεται στην επόμενη τάξη με γενικό μέσο όρο 19 και άνω και θ επιδεικνύει άριστη συμπεριφορά.

Η διάρκεια της κάθε υποτροφίας θα ισχύει για όλη τη σχολική βαθμίδα και η παρεχόμενη έκπτωση στα ετήσια δίδακτρα ορίζεται:

  • 100% για τον 1ο επιτυχόντα
  • 70% για τον 2ο επιτυχόντα
  • 40% για τον 3ο επιτυχόντα

Ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται η 30η Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 – 13:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου (6ο χλμ. Σερρών – Δράμας).

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την  28η Απριλίου 2022.

(Β) όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου υποτροφίες «Δεξιοτήτων», με αποδεδειγμένες αθλητικές, πολιτιστικές ή μαθητικές διακρίσεις, οι οποίες θα χορηγηθούν ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.

Η διάρκεια της κάθε υποτροφίας θα ισχύει για τα επόμενα έτη φοίτησης της συγκεκριμένης σχολικής βαθμίδας, εφόσον ο μαθητής θα συνεχίσει να πληροί τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες έγινε δεκτός στο σχολείο, το δε ύψος αυτής θα είναι έκπτωση 40% στα δίδακτρα του κάθε σχολικού έτους.

Ειδικότερα, οι «Αθλητικές Υποτροφίες» χορηγούνται κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Υποτροφιών, και απονέμονται με βάση τον συνδυασμό αθλητικών διακρίσεων, συστάσεων Αθλητικών Συλλόγων και οικονομικών – κοινωνικών κριτηρίων.

Για τις λοιπές δεξιότητες θα πρέπει να υπάρχει μία τουλάχιστον πανελλήνια διάκριση.

Η επιλογή των υποτροφιών «Δεξιοτήτων», για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου, θα γίνει μετά το πέρας της επιλογής των υποτροφιών «Υψηλής Ακαδημαϊκής Επίδοσης».

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία κατηγορία υποτροφιών, εφόσον  πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Σχολείου στο τηλέφωνο 2321051111 από τις 09:00 έως 14:00.

Η συμπλήρωση των αιτήσεων και για τα δύο κατηγορίες υποτροφιών γίνεται ηλεκτρονικά στις παρακάτω υπερσυνδέσεις: