Νέα-Ανακοινώσεις

Ένα ξεχωριστό μάθημα σε μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και παραγωγικότητας

Ένα ξεχωριστό μάθημα σε μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και παραγωγικότητας

Ο Albert Einstein είχε πει ότι αν δεν μπορείς να εξηγήσεις κάτι δεν το έχεις καταλάβει πραγματικά. Σήμερα στο μάθημα των αγγλικών τα παιδιά αντάλλαξαν θέση με τους καθηγητές και