Ένα ξεχωριστό μάθημα σε μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και παραγωγικότητας

Ο Albert Einstein είχε πει ότι αν δεν μπορείς να εξηγήσεις κάτι δεν το έχεις καταλάβει πραγματικά. Σήμερα στο μάθημα των αγγλικών τα παιδιά αντάλλαξαν θέση με τους καθηγητές και έκαναν μάθημα στους συμμαθητές τους. Προετοιμάστηκαν σε ομάδες και έκαναν επανάληψη όσα είχαν διδαχθεί μέχρι τώρα. Ήταν ένα ξεχωριστό μάθημα σε μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και παραγωγικότητας.