Το νέο μας έργο eTwinning Healthy food in schools

Το νέο μας έργο eTwinning Healthy food in schools για την υγιεινή διατροφή που προωθεί τον υγιεινό τρόπο ζωής με 17 χώρες απ’ όλη την Ευρώπη.

Αυτή η συνεργασία θα βοηθήσει τους μαθητές να προσανατολιστούν προς έναν υγιεινό τρόπο ζωής.Τα παιδιά από 17 Ευρωπαϊκές χώρες θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες στις ΤΠΕ και θα αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους. Αυτό το έργο θα τους προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσουν Ευρωπαίους συμμαθητές με τους οποίους θα αλληλεπιδράσουν. Έτσι, θα βελτιώσουν τις ικανότητες τους στην προφορική επικοινωνίας στα αγγλικά αποκτώντας διαπολιτισμικές δεξιότητες και θα γίνουν καλύτεροι Ευρωπαίοι πολίτες.