Σας ευχόμαστε

Ψηλά το κεφάλι και αισιοδοξία. Δημιουργήστε μια ζωή αντάξια των ονείρων και των προσδοκιών σας. Είμαστε μαζί σας σε αυτήν τη μάχη, που δεν είναι ούτε η τελευταία ούτε η πιο σημαντική. Η ελπίδα και το μέλλον βρίσκεται στα χέρια σας ό,τι και αν καταφέρετε σε αυτές τις εξετάσεις.

Από το Σχολείο σας,

καλά αποτελέσματα!»