ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Το σχολείο στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2020 ενημερώθηκε για την ύπαρξη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων τα οποία ήταν θετικά στο μοριακό διαγνωστικό έλεγχο για COVID-19. Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή το πρωτόκολλο

Σας ευχόμαστε

Ψηλά το κεφάλι και αισιοδοξία. Δημιουργήστε μια ζωή αντάξια των ονείρων και των προσδοκιών σας. Είμαστε μαζί σας σε αυτήν τη μάχη, που δεν είναι ούτε η τελευταία ούτε η