Οι μαθητές μας στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι ένα από τα κοσμήματα στο χώρο της Τέχνης και του Πολιτισμού στη χώρα μας. Στεγάζεται σε ένα μοντέρνο κτίριο στη Θεσσαλονίκη και φιλοξενεί πολλές σημαντικές μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις. Το μουσείο αυτό είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν μαθητές του Αριστοτελείου στα πλαίσια των ξενόγλωσσων μαθημάτων τους…

Αφορμή για αυτήν την εκπαιδευτική επίσκεψη υπήρξε το πρόγραμμα του Μουσείου με τίτλο και θέμα «Από το εικαστικό πορτρέτο στο “Selfie” αυτό-πορτρέτο».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που απαντάει στα ενδιαφέροντα των εφήβων, διερευνά τη σχέση ανάμεσα στο νέο και το παλιό, ανάμεσα στο σύγχρονο αυτό-πορτρέτο και την εικαστική αυτό- προσωπογραφία.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με ένα εικαστικό εργαστήριο κατά το οποίο οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν το δικό τους αυτό-πορτρέτο αξιοποιώντας τα εικαστικά στοιχεία και τις πληροφορίες που αφομοίωσαν κατά την περιήγησή τους στην έκθεση.

Για τις ανάγκες του εικαστικού εργαστηρίου είναι χρήσιμο ο κάθε μαθητής να έχει μαζί του σε έντυπη μορφή την αυτοπροσωπογραφία του.

Οι μαθητές και οι υπεύθυνοι καθηγητές κυρία Στεφανία Ηλιοπούλου (καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας) και Βασίλης Κοβανίδης (καθηγητής Γερμανικής Γλώσσας) επέστρεψαν από τη δράση με τις καλύτερες εντυπώσεις.