Χορήγηση Υποτροφιών «Δεξιοτήτων» για μαθητές που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών βασιζόμενο στο τρίπτυχο «Γνώσεις – Δεξιότητες – Ήθος» χορηγεί δύο κατηγορίες υποτροφιών «Δεξιοτήτων» για το σχολικό έτος 2021 – 2022, με σκοπό την καλλιέργεια της δημιουργικής άμιλλας και την επιβράβευση των προσπαθειών των μαθητών.

Για τον λόγο αυτό θα απονείμει για το σχολικό έτος 2022 – 2023, σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου, υποτροφίες «Αθλητικών Δεξιοτήτων» και «Μη Αθλητικών Δεξιοτήτων», με αποδεδειγμένες τόσο τις αθλητικές όσο και τις πολιτιστικές ή μαθητικές διακρίσεις, οι οποίες θα χορηγηθούν ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.

(Α) Υποτροφίες «Αθλητικών Δεξιοτήτων»
Οι Αθλητικές Υποτροφίες απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που επιδεικνύουν υψηλές δεξιότητες, ήθος και υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο. Χορηγούνται κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Υποτροφιών και απονέμονται με βάση τον συνδυασμό αθλητικών διακρίσεων, συστάσεων Αθλητικών Συλλόγων και οικονομικών – κοινωνικών κριτηρίων.
Απόλυτα υπεύθυνος για την επιλογή των αθλητών – αθλητριών για υποτροφίες είναι το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο.
Ο αριθμός των αθλητών που θα επιλεγούν παραμένει στην ευχέρεια του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου.

Η διαδικασία επιλογής είναι:
(1) Ο γονέας ή κηδεμόνας του μαθητή που ενδιαφέρεται να φοιτήσει με υποτροφία συμπληρώνει τη διαδικτυακή αίτηση μέχρι την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022.
(2) Ο πρόεδρος ή προπονητής επικοινωνεί, το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Υποτροφιών κ. Κωνσταντίνο Αλεξιάδη για την επιβεβαίωση των αναγκαίων προϋποθέσεων επιλογής.
Αιτήσεις που δεν θα έχουν προταθεί από αθλητικά σωματεία δεν θα εξεταστούν από την επιτροπή υποτροφιών.
(3) Ακολούθως, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Υποτροφιών και μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 θα ανακοινώσει στους ενδιαφερόμενους την έγκριση ή όχι του αιτήματος.

(Β) Υποτροφίες «Μη Αθλητικών Δεξιοτήτων»
Παράλληλα με τη χορήγηση Υποτροφιών «Αθλητικών Δεξιοτήτων» το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο χορηγεί και τις Υποτροφίες «Μη Αθλητικών Δεξιοτήτων» σε μαθητές που έχουν διακριθεί σε πανελλήνιο επίπεδο. Οι δεξιότητές τους θα πρέπει να τεκμηριώνονται με διακρίσεις και κατακτήσεις υψηλών θέσεων σε μουσικούς, πολιτιστικούς, μαθητικούς ή άλλους αναγνωρισμένους πανελλήνιους διαγωνισμούς.

Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης ενδιαφέροντος για τις Υποτροφίες «Μη Αθλητικών Δεξιοτήτων» είναι η Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022.

Η διάρκεια της κάθε υποτροφίας («Αθλητικών Δεξιοτήτων» – «Μη Αθλητικών Δεξιοτήτων») θα ισχύει για τα επόμενα έτη φοίτησης της συγκεκριμένης σχολικής βαθμίδας, εφόσον ο μαθητής θα συνεχίσει να πληροί τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες έγινε δεκτός στο σχολείο. Το ύψος αυτής θα είναι έκπτωση 40% στα δίδακτρα του κάθε σχολικού έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του σχολείου στο τηλέφωνο 2321051111 από τις 09:00 έως 14:00.

Η συμπλήρωση της αίτησης και για τις δύο κατηγορίες υποτροφιών γίνεται ηλεκτρονικά στην παρακάτω υπερσύνδεση:

Πατήστε εδώ → Υποτροφίες «Δεξιοτήτων»