100% επιτυχία στις εξετάσεις Πληροφορικής!

100% επιτυχία στις εξετάσεις Πληροφορικής!

Οι υποσχέσεις μας κάθε χρόνο επαληθεύονται. Στις 8  Ιουνίου 2021 διεξήχθησαν στην αίθουσα πληροφορικής του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου  οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου Πληροφορικής. Έλαβαν μέρος εβδομήντα (70) μαθητές