100% επιτυχία στις εξετάσεις Πληροφορικής!

Οι υποσχέσεις μας κάθε χρόνο επαληθεύονται.

Στις 8  Ιουνίου 2021 διεξήχθησαν στην αίθουσα πληροφορικής του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου  οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου Πληροφορικής.

Έλαβαν μέρος εβδομήντα (70) μαθητές μας και επέτυχαν στο σύνολο τους.

Ειδικότερα:

  • 3 μαθητές μας επέτυχαν  την απόλυτη βαθμολογία 100%
  • 30 μαθητές μας  βαθμολογίες πάνω από 90%
  • μέσος όρος βαθμολογίας 88%

Συγχαίρουμε:

  • τους μαθητές μας για την επιτυχία τους
  • την εκπαιδευτικό της πληροφορικής κ. Έλενα Καρβούνη για την άριστη προετοιμασία των μαθητών της