7οι Μαθητικοί Αγώνες Ελληνικής Γλώσσας

7οι Μαθητικοί Αγώνες Ελληνικής Γλώσσας

Με ιδιαίτερη χαρά το σχολείο μας, Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών, συμμετείχε με την πενταμελή ομάδα μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου, στους 7ους Μαθητικούς Αγώνες Ελληνικής Γλώσσας, με τίτλο: «Η γλώσσα μου…ο