7οι Μαθητικοί Αγώνες Ελληνικής Γλώσσας

Με ιδιαίτερη χαρά το σχολείο μας, Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών, συμμετείχε με την πενταμελή ομάδα μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου, στους 7ους Μαθητικούς Αγώνες Ελληνικής Γλώσσας, με τίτλο: «Η γλώσσα μου…ο κόσμος μου».

Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη εκπαιδευτική δράση, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον Σύλλογο Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ» σε συνεργασία με Συμβούλους Εκπαίδευσης Φιλολόγων Κεντρικής Μακεδονίας και με έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι αγώνες διεξήχθησαν διαδικτυακά, σε δύο φάσεις:

α) Προκριματικοί Διασχολικοί Αγώνες, στις 27 Μαρτίου 2024 και

β) Τελικός Αγώνας, στις 4 Απριλίου 2024.

Σε κάθε Φάση οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάστηκαν σε διαφορετική τυπολογία θεμάτων, και συγκριμένα:

Α’ Φάση: Προκριματικοί Διασχολικοί Αγώνες

α) Κατανόηση γραπτού λόγου

β) Παραγωγή γραπτού λόγου

γ) Κατανόηση προφορικού λόγου

Β’ Φάση: Τελικός Αγώνας

Παραγωγή Προφορικού λόγου

Η πρωτοτυπία των Αγώνων αυτών έγκειται στο ότι δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να προσεγγίσουν θέματα σχετικά με την ελληνική γλώσσα, μέσα από παιγνιώδεις και ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες, στοιχείο που οδηγεί στον εμπλουτισμό και την διεύρυνση των γλωσσικών δεξιοτήτων τους. Δεν πρόκειται για έναν τυπικό διαγωνισμό, αλλά για μια «γιορτή» της γλώσσας, επιτρέποντας στα παιδιά να ασχοληθούν με την ουσία της γλώσσας, αλλά και κυρίως να συνεργαστούν μεταξύ τους.

Ευχαριστούμε θερμά και συγχαίρουμε τα παιδιά της β’ Γυμνασίου, που συμμετείχαν στους Αγώνες, εκπροσωπώντας το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών, για την προθυμία και τον ενθουσιασμό τους:

Διδασκάλου, Οδυσσέας, Κοντός Ιωάννης, Μάρκου Μαρία, Μούρας Δημοσθένης, Μυλλή Δήμητρα, Παύλου Ανδρέας.