Αποτελέσματα υποτροφιών «Υψηλής Ακαδημαϊκής επίδοσης» στην Α’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου για το σχολικό έτος 2024 – 2025

Φέτος, για τρίτη φορά, διενεργήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών οι εξετάσεις υποτροφιών «Υψηλής Ακαδημαϊκής Επίδοσης» για τους μαθητές της Στ΄ Δημοτικού, που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου και πρώτη φορά για τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ Λυκείου το σχολικό έτος 2024 – 2025.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν στη διαδικασία, τόσο στους επιτυχόντες όσο και σε αυτούς που δεν κατέστη δυνατό να επιτύχουν στις εξετάσεις. Η συμμετοχή στη διαδικασία των υποτροφιών να αποτελέσει ένα από τα κίνητρα για να συνεχίσουν τον αγώνα τους και για υψηλότερους στόχους.

Οι υποψήφιες/-οι της Στ’ Δημοτικού, που σημείωσαν τις υψηλότερες επιδόσεις και κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις χορήγησης υποτροφιών είναι:

1ος επιτυχών/-ούσα ο/η μαθητής/-τρια με κωδικό xepvk

2ος επιτυχών/-ούσα ο/η μαθητής/-τρια με κωδικό kgtte

3ος επιτυχών/-ούσα ο/η μαθητής/-τρια με κωδικό kpipm

Ο/Η υποψήφιος/-α της Γ’ Γυμνασίου, που σημείωσε την υψηλότερη επίδοση και κατέλαβε την πρώτη θέση  χορήγησης υποτροφίας είναι:

1ος επιτυχών/-ούσα ο/η μαθητής/-τρια με κωδικό kadkk

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες δεν κατάφεραν να διεκδικήσουν τις υπόλοιπες θέσεις υποτροφιών (2η και 3η), διότι στην αθροιστική βαθμολογία δεν συγκέντρωσαν την ελάχιστη βάση η οποία είναι 100.

Υπενθυμίζουμε ότι η διάρκεια της κάθε υποτροφίας θα ισχύει για όλη τη σχολική βαθμίδα και η παρεχόμενη έκπτωση στα ετήσια δίδακτρα ορίζεται:

  • 100% για τον 1ο επιτυχόντα
  • 70% για τον 2ο επιτυχόντα
  • 40% για τον 3ο επιτυχόντα

Η δε διατήρηση της υποτροφίας θα ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι ο κάθε επιτυχών θα προάγεται στην επόμενη τάξη με γενικό μέσο όρο 19 και άνω.

Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών, θεωρώντας ότι η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες διαμόρφωσης της προσωπικότητας του παιδιού, θα συνεχίσει τον θεσμό των υποτροφιών, παρέχοντας σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες στη γνώση και πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση.

Η Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών