6ος Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικανοτήτων «Πυθαγόρας» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ)


Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 09 Μαρτίου 2024
Τελευταία ημέρα εγγραφής: Παρασκευή 01 Μαρτίου 2024
Τρόπος διεξαγωγής: Ηλεκτρονικά (εξ αποστάσεως)
Ώρα έναρξης: Θα ανακοινωθεί στην πορεία
Διάρκεια: 1.30΄

Οι στόχοι του είναι:

  • Να αναπτύξουν οι μαθητές την κριτική τους ικανότητα και σκέψη.
  • Να κατανοήσουν σε βάθος και να εφαρμόσουν τις βασικές μαθηματικές έννοιες που υπάρχουν στα αναλυτικά προγράμματα των Μαθηματικών.
  • Να αναγνωρίσουν τη σημασία των Μαθηματικών στην καθημερινή πραγματικότητα και στην κατανόηση και ερμηνεία του κόσμου που μας περιβάλλει.

Ο διαγωνισμός δεν ελέγχει τη σχολική επίδοση και τις γνώσεις των μαθητών, αλλά την ικανότητα να σκέφτονται με εφόδιο τη μαθηματική γνώση, ενώ στοχεύει όχι στον ανταγωνισμό, αλλά στη συμμετοχική άμιλλα  μεταξύ των μαθητών, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις καθώς αναφέρεται κυρίως σε ικανότητες.

Από την ανάλυση των απαντήσεων και τις επεξηγήσεις που θα δοθούν, ο κάθε μαθητής θα αντιληφθεί όχι τόσο τι λάθος έκανε, αλλά γιατί το έκανε και πώς μπορεί να αναπτύξει τις μαθηματικές ικανότητές του στο μέλλον.

Οι στοιχειώδεις γνώσεις που απαιτούνται  από τους διαγωνιζόμενους μαθητές  αναφέρονται σε όσα έχουν διδαχθεί  στις μικρότερες τάξεις μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Μαζί με τα θέματα του διαγωνισμού θα δοθεί ένα τετρασέλιδο με όλες τις βασικές γνώσεις που θα πρέπει να γνωρίζει ο διαγωνιζόμενος.

Τα θέματα επιλέγονται από την επιτροπή Διαγωνισμών της ΕΜΕ, η οποία έχει πολυετή πείρα σε θεματοδότηση μαθηματικών διαγωνισμών και είναι επικεντρωμένα στην Ελληνική Εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Θα υπάρχουν 6 ομάδες θεμάτων οι οποίες θα καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

  • 1η ομάδα καλύπτει την τάξη Β΄ Δημοτικού
  • 2η ομάδα τις τάξεις Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού
  • 3η ομάδα τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
  • 4η ομάδα την Α΄ Γυμνασίου
  • 5η ομάδα την Β΄ Γυμνασίου και
  • 6η ομάδα την Γ΄ Γυμνασίου.

Οι μαθητές θα απαντήσουν σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με όποια σειρά θέλουν. Όλες οι ερωτήσεις  βαθμολογούνται με 4 μονάδες (Άριστα είναι το 100) και δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση για τις λάθος απαντήσεις ή για τη μη απάντηση τους.

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι μαθητές θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο της ΕΜΕ, καθηγητή του ΕΜΠ κ. Ανάργυρο Φελλούρη.

Το 20% των μαθητών για κάθε τάξη με την καλύτερη επίδοση, που θα διαγωνιστούν στο εξεταστικό κέντρο του Αριστοτέλειου Εκπαιδευτηρίου Σερρών, όπως και σε κάθε άλλο εξεταστικό κέντρο, θα βραβευτούν σε ειδική τελετή (αν το επιτρέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα), μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η αγορά συνδρομής στο περιοδικό «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ».  Το κόστος της συνδρομής στο περιοδικό είναι 10 € και καλύπτει το κόστος της διοργάνωσης του διαγωνισμού και το περιοδικό της ΕΜΕ «Πυθαγόρας» που θα παραλαμβάνει ο κάθε διαγωνιζόμενος μαζί με τη βεβαίωση συμμετοχής του στο τέλος του διαγωνισμού. Το περιοδικό περιλαμβάνει ενδιαφέροντα άρθρα μαθηματικού περιεχομένου, θέματα ανά τάξη για εξάσκηση στο διαγωνισμό «Πυθαγόρας» και στο τέλος δίνονται οι αναλυτικές απαντήσεις των θεμάτων του διαγωνισμού.

Για να μπορεί ο μαθητής να συμμετέχει στο διαγωνισμό πρέπει μέχρι την Παρασκευή 01 Μαρτίου 2024 ο γονέας – κηδεμόνας του μαθητή:

  • να συμπληρώσει μόνο ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση πατώντας εδώ

Στην αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δηλώνεται υπεύθυνα ότι:

(Α) επιτρέπετε στο παιδί σας να συμμετέχει στο διαγωνισμό.  

(Β) αποδέχεστε τη δημοσίευση του ονόματος του παιδιού σας (εφόσον διακριθεί)  στον ιστότοπο του διαγωνισμού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ της ΕΜΕ, στον ιστότοπο του Αριστοτέλειου Εκπαιδευτηρίου Σερρών και στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυτού,  οι οποίες θα περιέχουν ανακοινώσεις και αποτελέσματα του διαγωνισμού.

(Γ) επιτρέπετε στην ΕΜΕ να σας αποστέλλει ειδοποιήσεις, πριν και μετά το διαγωνισμό, στο κινητό σας τηλέφωνο και email  σας προκειμένου να έχει η ΕΜΕ και το Αριστοτέλειο τη δυνατότητα να σας παρέχουν πληροφορίες που  αφορούν τη συμμετοχή του παιδιού σας στο διαγωνισμό.

(2) να καταβάλει το ποσό των 10€ στο γραφείο του σχολείου επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 27 (έναντι πρώην Υγειονομικού) ή στη γραμματεία του σχολείου τις ώρες 9:30 έως 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών στο τηλέφωνο 2321051111 Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 π.μ. έως 2 μ.μ., καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ: http://www.hms.gr/pythagoras/index.html, (όπως, τί είναι ο διαγωνισμός, ενδεικτικά θέματα, κ.ά).