Χορήγηση Υποτροφιών για μαθητές που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2024-2025

Το Αριστοτέλειο επιβραβεύει τους άριστους

Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών, από την ίδρυση του πιστό στη βασική του αρχή της προσφοράς στην παιδεία και πιστεύοντας ότι η άμιλλα είναι το οξυγόνο της εκπαίδευσης και κινητήρια δύναμη κάθε εκπαιδευτικής προσπάθειας, ξεκίνησε το σχολικό έτος 2022-2023 την υλοποίηση ενός προγράμματος υποτροφιών για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού με σκοπό την καλλιέργεια της δημιουργικής άμιλλας και την επιβράβευση των προσπαθειών των μαθητών.

Η προσπάθεια αυτή έχει γίνει θεσμός και έχει αγκαλιαστεί από την τοπική μας κοινωνία.

Για την επόμενη σχολική χρονιά 2024-2025 επεκτείνει το πρόγραμμα υποτροφιών και για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου.

Συγκεκριμένα για το σχολικό έτος 2024 – 2025, το Αριστοτέλειο θα απονείμει:

 (Α) Σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού και της Γ΄ τάξης Γυμνασίου τρεις (3) υποτροφίες «Υψηλής Ακαδημαϊκής Επίδοσης»  με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση σε εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Και για τις δύο τάξεις οι ενότητες εξέτασης θα είναι:

  • Ελληνική γλώσσα
  • Μαθηματικά

Η συνολική διάρκεια της εξέτασης και για τις δύο ενότητες θα είναι 120 λεπτά.

Για τις υποτροφίες των μαθητών της ΣΤ΄ Δημοτικού:

Ως εξεταστέα ύλη ορίζεται η διδαχθείσα ύλη της Πρωτοβάθμιας Βαθμίδας Εκπαίδευσης και η διάρκεια της κάθε υποτροφίας θα ισχύει για όλη τη σχολική βαθμίδα του Γυμνασίου.

Για τις υποτροφίες των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου:

Ως εξεταστέα ύλη ορίζεται η διδαχθείσα ύλη των τριών τάξεων του Γυμνασίου και η διάρκεια της κάθε υποτροφίας θα ισχύει για όλη τη σχολική βαθμίδα του Λυκείου.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν και οι μαθητές του Αριστοτελείου, όμως συναγωνίζονται για μια μόνο θέση από τις τρεις.

Επιτυχόντες στις εξετάσεις θα θεωρούνται οι τρεις πρώτοι, κατά σειρά επιτυχίας.

Η παρεχόμενη έκπτωση στα ετήσια δίδακτρα ορίζεται:

  • 100% για τον 1ο επιτυχόντα
  • 70% για τον 2ο επιτυχόντα
  • 40% για τον 3ο επιτυχόντα

Η διατήρηση της υποτροφίας θα ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο κάθε επιτυχών θα προάγεται στην επόμενη τάξη με γενικό μέσο όρο 19 και άνω.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων η αντίστοιχη υποτροφία απονέμεται σε όλους τους ισοβαθμούντες.

Ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται το Σάββατο 20 Απριλίου 2024.

Η συμπλήρωση της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά στην παρακάτω υπερσύνδεση:

«Υποτροφίες «Υψηλής Ακαδημαϊκής Επίδοσης»

Δείγματα θεμάτων του διαγωνισμού (μόνο για τη ΣΤ΄ Δημοτικού) μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας πατώντας εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής για τις υποτροφίες «Υψηλής Ακαδημαϊκής Επίδοσης» ορίζεται η Πέμπτη 18η Απριλίου 2024.

 

(Β) Υποτροφίες «Δεξιοτήτων» για τους μαθητές που δεν φοιτούν στο σχολείο μας, με αποδεδειγμένες αθλητικές, πολιτιστικές ή μαθητικές διακρίσεις.

Ο αριθμός υποτροφιών «Δεξιοτήτων» ανά τάξη καθορίζεται κάθε χρόνο με γνώμονα τις κενές θέσεις που προκύπτουν μετά το τέλος των εγγραφών. Συνεπώς, ανακοινώνονται στο τέλος του καλοκαιριού, αλλά πριν την έναρξη του σχολικού έτους. Αν οι αιτούντες υποτροφίας είναι περισσότεροι από τις θέσεις η επιλογή γίνεται σε συνάρτηση και της οικογενειακής οικονομικής κατάστασης.

Η διάρκεια της κάθε υποτροφίας «Δεξιοτήτων» ισχύει για τα επόμενα έτη φοίτησης της συγκεκριμένης σχολικής βαθμίδας, εφόσον ο μαθητής συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες γίνεται δεκτός στο σχολείο, και το ύψος αυτής είναι έκπτωση 40% στα δίδακτρα του τιμοκαταλόγου κάθε σχολικού έτους.

Ειδικότερα, οι αθλητικές υποτροφίες απονέμονται κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή αθλητικών δεξιοτήτων, με κριτήριο τις αθλητικές διακρίσεις, συστάσεις προπονητών και αθλητικών παραγόντων.

Για τις λοιπές δεξιότητες πρέπει να υπάρχει μία τουλάχιστον πανελλήνια διάκριση.

Δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όλες τις τάξεις και των δύο βαθμίδων γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η συμπλήρωση της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά στην παρακάτω υπερσύνδεση:

«Υποτροφίες «Δεξιοτήτων»