Το νέο μας έργο eTwinning Healthy food in schools

Το νέο μας έργο eTwinning Healthy food in schools

Το νέο μας έργο eTwinning Healthy food in schools για την υγιεινή διατροφή που προωθεί τον υγιεινό τρόπο ζωής με 17 χώρες απ' όλη την Ευρώπη.Αυτή η συνεργασία θα βοηθήσει