Νέα-Ανακοινώσεις

Ιστορία και Mάθηση

Έχοντας ως αποστολή του τη διαμόρφωση ανθρώπων με άρτια πνευματική συγκρότηση και υψηλό ήθος,το σχολείο μας   δίνει  ιδιαίτερη  έμφαση  στο μάθημα της ιστορίας καθώς  η  γνώση του παρελθόντος  προστατεύει από