Αποτελέσματα εξετάσεων TOEIC (2013)

Συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες των εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Παρακάτω αναφέρονται τα ονόματα και η αντίστοιχη βαθμολογία των επιτυχόντων.

Εξεταστική Ιουνίου 2013-07-04

Επίπεδο Γ1  (Βάση 785, Ανώτατη βαθμολογία 900)

Επίθετο

Όνομα

Βαθμολογία

Πανταζής

Ηλίας

880

Επίπεδο Β2  (Βάση 505, Ανώτατη βαθμολογία 780)

Επίθετο

Όνομα

Βαθμολογία

Πεταλωτή

Χριστίνα

780

Βούλγαρης

Απόστολος

715

Μπεκιαροπούλου

Νικολέτα

665

Τζεμετζής

Δημήτριος

640

Τσάμη

Μαρία

615

Μπαλίδης

Χρήστος

615

Θεοχάρη

Ελένη

610

Πεχλιβανίδης

Γεώργιος

600

Τζέκου

Σίλια

595

Τσιντότα

Ευαγγελία

595

Σφελινιώτη

Ευθαλία

575

Σαββίδου

Παρασκευή

535

Μούδιου

Αναστασία

530

Τσάμη

Δήμητρα

520

Ρούντος

Κων/νος

510