Η πρώτη των πρώτων είναι μαθήτρια μας

Για άλλη μια χρονιά

 

ü      Η πρώτη μαθήτρια του νομού σε γενικό βαθμό πρόσβασης είναι από το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ. Συγκεκριμένα στα 9 χρόνια λειτουργίας μας είναι η τρίτη φορά που συμβαίνει αυτό, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στο νομό μας.

ü      Οι περισσότεροι αριστούχοι με μόρια πάνω από 18.000 και πάνω από 19.000 είναι από το  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ με συντριπτικό ποσό.

ü      ΟΛΟΙ οι αριστεύσαντες βασίσθηκαν μόνο στη βοήθεια του σχολείου και πέτυχαν το στόχο τους χωρίς φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα.

ü      4 μαθητές μας συγκέντρωσαν πάνω από 19.000 μόρια

 

7%

πάνω από 19.000

23%

πάνω από 17.000

43%

πάνω από 16.000