Το Αριστοτέλειο στην Καρβίνα της Τσεχίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής Erasmus Plus projectSeize the Digital Time” 2020-1-RO01-KA226-SCH-095618, το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών συμμετείχε με αποστολή αντιπροσωπίας καθηγητών στην Καρβίνα της Τσεχίας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης σχολεία από την Ιταλία, τη Ρουμανία και δύο σχολεία από την Τουρκία, με οικοδεσπότες καθηγητές από την Τσεχία.

Η επίσκεψη έλαβε χώρα από τη Δευτέρα 2 Μαΐου ως την Παρασκευή 6 Μαΐου και κατά τη διάρκεια αυτής, πέρα από το να έρθουν σε επαφή με συναδέλφους από τις άλλες χώρες, οι καθηγητές είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τον δήμαρχο Καρβίνας αναπληρωτή Σχολικής Εκπαίδευσης και Αθλητισμού στον πύργο Frystat. Επίσης παρακολούθησαν την ψηφιακή εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο και σε δύο δημοτικά σχολεία της Καρβίνας. Κατόπιν, ακολούθησε ξενάγηση από τους Τσέχους οικοδεσπότες στο σχολείο τους και έγινε γνωριμία με τα γνωστικά αντικείμενα των Τσέχων μαθητών (αυτοάμυνα, εγκληματολογικό εργαστήριο, παρουσίαση εξοπλισμού πληροφορικής). Επίσης πραγματοποιήθηκε ένα εργαστήριο με αντικείμενο το «QUALITATIVE DIGITAL LESSON», ενώ ο διευθυντής του Γυμνασίου παρουσίασε τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που χρησιμοποιούν στα μαθήματά τους. Στο εργαστήριο πληροφορικής, έγινε επίδειξη διαμοιρασμού εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος ακολούθησε συζήτηση για την επόμενη συνάντηση του προγράμματος στην Τουρκία.

Συνοψίζοντας, εκτός από την ξενάγηση στα αξιοθέατα στο κέντρο της πόλης και τη γνωριμία με τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής οι συμμετέχοντες, μέσω της δια βίου εκπαίδευσης, υποστήριξαν την προσωπική και εκπαιδευτική τους ανάπτυξη και ενίσχυσαν την ευρωπαϊκή τους συνείδηση.